person

Toto píše tlač: Logicon Invest Magyarország Kft. v spolupráci s FOREX-SK, s.r.o. vyvinuli automatickú priemyselnú umývačku s robotickou technológiou

Toto píše tlač: Logicon Invest Magyarország Kft. v spolupráci s FOREX-SK, s.r.o. vyvinuli automatickú priemyselnú umývačku s robotickou technológiou

Prostredníctvom inovatívnych riešení špičkovej robotickej technológie realizuje Logicon Invest Magyarország Kft. jedinečný vývoj nákupom strojov vhodných na umývanie robotických automobilových obalov. István Tirpák, majiteľ Cordys Holding Vagyonkezelő Zrt. And Logicon Invest Magyarország Kft., a Zoltán Számel, konateľ Logicon Invest Magyarország Kft., odpovedali na naše otázky o investícii, ktorá je v Európe jedinečná.

 

Aký je dôvod investície?

Zoltán Számel: Logicon Invest Magyarország Kft.. Už viac ako 2 roky plánuje automatizáciu svojich procesov, ktorej cieľom bolo zabrániť narastajúcemu nedostatku pracovnej sily a rozvoju procesov v dôsledku rastúcich požiadaviek na kvalitu. Zároveň sme si stanovili za prioritu, že automatizované výrobné linky budú mať za následok veľké zvýšenie kapacity z dôvodu kontinuity, aby sme mohli bez problémov obslúžiť stále viac zákazníkov.

Je dôležité vedieť držať krok s rastúcimi požiadavkami zákazníkov a vývojom technológií, pretože je veľmi ľahké zaostávať za konkurenciou. Naša investícia v tomto segmente je jedinečná aj v Európe.

Zľava doprava: Zoltán Számel, István Tirpák a Norbert Veréb na udeľovaní cien Portfolio Property Awards 2021.

 

Aké konkrétne zariadenie bolo zakúpené a prečo, ako spĺňa požiadavky na kvalitu?

Zoltán Számel: Logicon Invest Magyarország Kft. Chcel automatizovať svoj existujúci strojový park a zároveň ho rozširovať. Automatizačné procesy podporujeme aj pomocou robotov od jedného z najuznávanejších výrobcov. S výrobkami menej známej spoločnosti sme nechceli riskovať, hoci na trhu je v súčasnosti množstvo kvalitných výrobcov zariadení.

V súvislosti s čistením priemyselných obalov spolupracujeme so spoločnosťou pôsobiacou na Slovensku už takmer 4 roky, ktorej sme sa stali strategickým partnerom. S touto spoločnosťou sme na jar 2017 začali s rozvojom nášho strojového parku, takže o spoločnom dokončení nášho projektu automatizácie nemohlo byť ani reči. Náš partner prispel k neustálemu zlepšovaniu s cieľom dosiahnuť vysokú úroveň kvality. Výsledkom spolupráce je, že dokážeme okamžite reagovať na vzniknuté problémy a efektívne ich riešiť. Táto slovenská firma dodáva stroje viacerým zákazníkom a Logicon rád poslúži ako referencia. Je pre nás veľkým potešením, že ďalšiemu nášmu zákazníkovi sa podarilo vybaviť vyspelý závod.

Súčasťou obchodného ducha spoločností Cordys a Logicon je dennodenne sledovať, ako môžeme zlepšiť svoj výkon, kde a v akom bode musíme naše procesy ešte efektívnejšie zdokonaliť a včas vybrať, akú inovatívnu metodiku alebo nástroj potrebujeme.

Logicon. Stroje na umývanie robotických automobilových kontajnerov.

 

Čím je zariadenie jedinečné?

Zoltán Számel: Výbava je osobitá z jednotlivých vývojov, pretože spája dlhoročnú prácu. Je veľmi zriedkavé, aby niekto automatizoval proces čistenia priemyselných obalov. Naša spoločnosť poskytuje takéto služby renomovaným nadnárodným automobilovým spoločnostiam na základe veľmi špeciálnych potrieb, preto nie je jednoduché tieto očakávania naplniť. A na individuálne potreby možno reagovať len individuálnym vývojom. Obaly, ktoré sa majú čistiť, sú rôznorodé, a preto bola pre nás automatizácia obrovskou výzvou.

 

Akou ďalšou prácou môžu zamestnanci v dôsledku investície tráviť čas?

István Tirpák:

Automatizácia samozrejme neznamená zoštíhlenie celej pracovnej sily, keďže existujú a budú úlohy, ktoré si vyžadujú ľudské zdroje.

Naším cieľom bolo vďaka investícii zvýšiť našu kapacitu, a tak byť schopní uspokojiť potreby nových zákazníkov, a tým prerozdeliť naše existujúce ľudské zdroje na poskytovanie našich služieb. Je dôležité si uvedomiť, že aj roboty treba „obsluhovať“, aby sme mohli preladiť naše aktivity školením existujúcich zamestnancov.

 

Ukázali sa už existujúce stroje ako nedostatočné na vykonanie úlohy?

Zoltán Számel: Nie, ale nemôžeme sa zastaviť na ceste rozvoja. Ak nás kontaktuje nový zákazník, nemôžeme povedať, že budeme čakať ďalších 6-7 mesiacov, kým budeme môcť zvýšiť kapacitu a spustiť službu. Toto je už kategória „zaostávania“, ktorej súčasťou nechceme byť.

Aktívne pracujeme a už teraz sa snažíme o získanie dodatočnej kapacity pre akékoľvek rastúce požiadavky. Pre Cordys aj Logicon to bol vždy hlavný strategický pilier!

 

O koľko sa kapacita firmy zvýšila alebo zvýši touto investíciou? Čo od investície očakávate?

István Tirpák: Podľa primárnych výpočtov zvýšime kapacitu jedenapolkrát, ak budú všetky moduly uvedené do prevádzky a budú môcť bezchybne fungovať.

Očakávame, že investícia sa bude môcť ešte pružnejšie prispôsobiť výzvam trhu a zároveň výrazne zvýši úroveň kvality.

Zmeny v automobilovom priemysle kladú značné nároky aj na dodávateľov. Očakávania, ktoré je možné naplniť okrem iného aj pokrokovými riešeniami a inováciami, sú čoraz prísnejšie. To môže viesť len k priaznivému výsledku a zároveň zlepšiť ziskovosť našej spoločnosti.

 

Koľko hlavných pracovníkov presne dokáže stroj nahradiť?

Zoltán Számel: Podľa našich prepočtov 40-50% ľudských zdrojov dokáže spustiť automatizované procesy.

Najmodernejšia robotická technológia v Logicon Invest Magyarország Kft.

 

Aké jednoduché alebo zložité je naučiť sa obsluhovať stroj?

István Tirpák: Zavedenie nových nástrojov a procesov nie je nikdy ľahká úloha, najmä keď je úroveň zmien taká veľká. Školenie je časovo náročné a vyžaduje neustály dozor. Zo strany zamestnancov je potrebný nový prístup. Učenie sa novým pracovným postupom môže fungovať len krok za krokom, aby boli všetky čiastkové úlohy jasné a jasné aj pre kolegov v závode. V automatizovaných procesoch je dôležitá každá maličkosť a ak niečo nevyjde podľa plánu, môže to firme spôsobiť veľké problémy alebo dokonca finančné škody, preto je prvoradý dobre štruktúrovaný tréningový proces. Problémom môžu byť aj jazykové medzery, keďže na rozhraní veľmi často vidíme len informácie v angličtine, takže to môže byť pre nich ďalšia výzva.

 

Čo charakterizuje parametre zariadenia?

Zoltán Számel:

Vďaka novým automatizovaným procesom sa nám podarí zvýšiť výkon umývacích zariadení na úroveň 100-150% oproti súčasnej úrovni 60-80%.

Ide o mimoriadny výsledok, navyše s tým, že prestoje takmer úplne odpadajú, keďže nie je potrebné meniť smeny, keď sa stroje zastavia a nevyrábajú.

 

O koľko kusov zariadenia ide?

Zoltán Számel: Vďaka projektu bude v závode nainštalovaných 6 nových robotov, 1 nové zariadenie na umývanie blistrov a 1 páskovacia a baliaca bunka, ako aj automatická dopravníková dráha, ktorá ich spája.

 

Ako zariadenie prispieva k cieľom udržateľnosti a ochrany životného prostredia?

István Tirpák: Automatizovaný systém reguluje dávkovanie chemikálií a vody podľa požadovaných požiadaviek na čistotu, bez ľudského, manuálneho zásahu. Tým sa dosiahne optimálna, teda najnižšia možná koncentrácia chemikálií, ako aj výrazné zníženie spotreby vody, výrazné zlepšenie environmentálnej výkonnosti a hospodárnosti technológie. Cordys a Logicon sa zaviazali byť ohľaduplný k životnému prostrediu a zanechávať čo najmenšiu environmentálnu stopu.

 

Aké sú ich plány do budúcnosti?

Zoltán Számel: Po dokončení projektu by sme radi rozšírili automatizáciu aj na ďalšie pracovné procesy našej činnosti. Robotická manipulácia s materiálom je existujúcou technológiou u poskytovateľov logistiky. Zavedením tohto, teda presunu paliet do a zo skladového priestoru, by sa výrazne zlepšila efektivita prevádzky a optimálne využitie skladovacieho priestoru. Okrem toho chceme, samozrejme, ďalej rozvíjať naše automatizované procesy, aby boli naše operácie ešte efektívnejšie a bezpečnejšie.

István Tirpák: Základom nášho fungovania sú okrem iného inovácie, neustále máme nové plány, veríme, že aj to je kľúčom k úspešnému, efektívnemu a dlhodobému fungovaniu. Kladieme veľký dôraz na naše ciele udržateľnosti.

 

Spoločnosť Logicon Invest Magyarország Kft. bola založená v roku 2006 a špecializuje sa na skladovanie, logistické služby a čistenie priemyselných kontajnerov. Svoju činnosť vykonávajú v súlade s normami MSZ EN ISO 9001: 2015 a MSZ EN ISO 14001: 2015, ktoré boli zavedené v roku 2017. Vlastníkom spoločnosti Logicon Invest Magyarország Kft. je Cordys Holding Vagyonkezelő Zrt.