person

Čistota na jednotku s hviezdičkou

Pred obstaraním zariadenia sme boli požiadaní o umytie kovových výliskov od olejových zvyškov. Po umytí sme skontrolovali kvalitu čistoty umývaného predmetu. Túto kontrolu sme vykonali špeciálnymi testovacími fixkami, ktoré slúžia na testovanie povrchového napätia. Povrchové napätie sa meria v mN/m. Táto hodnota na fixkách je uvedená v súlade s normami ISO 8296/DIN 53364 alebo ich časťami. Pre kovy je väčšinou žiadaná hodnota povrchového napätia od 38 mN/m (minimálna hodnota čistoty).